Kyblík plný květin VELKÝ

Kyblík 10litrů plný květin dle aktuálních možností našeho pole. Přibližně jednu čtvrtinu kyblíku tvoří dominantní květiny (typu slunečnice, pivoně, pryskyřníky, jiřiny, mečíky aj.), polovina kyblíku je pak plná doplňkových květin. Poměr typů květin se ale může měnit. Zeleň netvoří více jak pětinu stonků v kyblíku.

 Čerstvé květiny u nás na poli rostou od května do prvního mrazu. Květiny jsou pěstovány čistě přírodně v co největší různorodosti tak, abychom podpořili biodiverzitu naší krajiny.

Připravíme Vám kyblík plný květin dle aktuální nabídky, který můžete využít pro vlastní tvoření. Kyblík sbíráme v pondělí a pátek a jsou přichystané k 10:00 hodině. (po domluvě výjimečně i jiné dny) Objednávku je nutné učinit alespoň 24 hodin v předstihu. Na kyblík se vztahuje vratná záloha ve výši 25Kč.

1 350,00 Kč