Návrhy zahrad, realizace


Jedlá zahrada z hor pro tři generace

(Bystřice, leden 2021)

Návrh: Mgr. Barbora Hertlová

Realizace: vlastní realizace v průběhu následujících let

Obsah spolupráce: kompletní podrobný návrh s výsadbou


Požadavky na realizaci: Zahrada u novostavby v CHKO Ždárské vrchy má zachovávat charakter místa. Požadavkem byla jedlá zahrada s minimem údržby v terénu se severovýchodní orientací. Zahradu měly doplňovat prvky terasy, prostoru pro děti i prarodiče majitelky pozemku, jezírka i útulných zákoutí. Majitelka se svěřila se svou láskou k černému bezu, jahodám nebo horskému prostředí. Plocha trávníku měla být minimalizována na úkor jedlé louky.

Navržené řešení: Rozdělení pozemku bylo definováno třemi již vytvořenými terasami a zadní částí pozemku s divokou vegetací. Na přání majitelů vznikla u domu dřevěná terasa s velkými ozdobnými kameny, dominantní dřevinou, pergolou a jezírek doplněná o bylinkovou spirálu. Nad touto terasou byl ponechán prosto pro děti. Do další terasy se prochází bylinným svahovým záhonem po velkých kamenech. Na poslední terase vznikla zeleninová zahrada se skleníkem. Na přání majitelky byl vytvořen prostor pro meruňku, ačkoliv pozemek se nachází ve vyšších nadmořských výškách. Zadní volný terén vyplnila kruhová pergola pro posezení respektive pro hamaku, lavičku ukrytou mezi bezy, sluneční past na extenzivní pěstování zeleniny, jedlý les s pítkem, vrbový tunel skrz lesní zákoutí a dominantou je ohniště. Vše je doplněno o směs jedlých a okrasných bylin. 

Paní majitelka k tomu napsala: " woow to je bomba, páni, bych ani ve snu nevěřila že jde vymyslet něco takového."Zahrada pro Veroniku s rodinou na Vysočině

(okolí Hlinska, listopad 2020)


Návrh: Mgr. Barbora Hertlová

Realizace: vlastní realizace v průběhu následujících let

Obsah spolupráce: základní návrh, průběžné konzultace, doporučený seznam dřevin

Požadavky na realizaci: vytvořit samozásobitelskou zahradu v permakulturním stylu s množstvím prostoru pro rodinné vyžití (ohniště, bylinkové záhony, terasa). Paní Veronika také chtěla prostor pro děti, kde by se mohly schovat, a nesmělo se zapomenout ani na psí fenku, která ráda běhala kolem zahrady. Rodina si nevěděla rady s umístěním věšáku na prádlo, popelnic, budoucího skleníku ani prostoru pro kachny a slepice. Důležité bylo i odstínění místa od sousedů ale tak, aby sousedům nebylo příliš stíněno do oken. Neuchopitelný pro rodinu byl i samotný pozemek s výraznými terénním nerovnostmi a studna pod okny.

Navržené řešení: Prostor byl rozdělen do několika "pokojů", které sloužili jako terasa s ohništěm a vodním prvkem, tajemný chodník ve vegetaci a teepee pro děti, z jižní strany pak zeleninové záhony ala klíčová dírka, výběh pro slepice a kompost, na severovýchodě pak prostor uzavíral jedlý les s podrostem. Odclonění od sousedů je řešeno pomocí multifunkční pergoly, kde se dá i věšet prádlo a popínavými rostlinami. Do prostoru se také vešel bylinkový záhon s vodním prvkem. Při vchodu do domu musely zůstat popelnice, které jsme ale ukryli do boxu se zelenou střechou. Na nejvyšší místo v zahradě jsme pak dali stoleček a dvě židle na "kafíčko se sousedkou".

Veronika k tomu napsala: "Nákres je božský, úplně se tam už vidím. Sedí to k nám dokonale moc děkujeme ."
Konec experimentování pro paní Hanu

(Blanský les, červenec 2020)

Návrh: Mgr. Barbora Hertlová

Realizace: vlastní realizace v průběhu následujících let

Obsah spolupráce: , původní konzultace, základní návrh, průběžné konzultace, doporučený seznam dřevin

Požadavky na realizaci: Původně jsme se s paní Hanou domluvily pouze na konzultaci, ze které nakonec přišel požadavek na vypracování zahrady. Ačkoliv paní Hana s rodinou se snaží žít v souladu s přírodou, neustále se jim nedařilo založit jedlou zahradu tak, aby ..."vše jen skomíralo...", ale dařilo se tomu. Problémem na pozemku je vysoká hladina spodní vody, pozemek leží ve spádnici malého potůčku, která teče prostředkem pozemku. Nejnižší část pozemku je tvořená rybníkem. Paní Hana chtěla odclonit prostor od sousedů, hlavní silnice i vytvořit biotopické jezírko ze stávajícího malého rybníčku v jižní části pozemku, kde byli skokani. 

Navržené řešení: Řešením pro zahradu paní Hany bylo vytvoření několika menších swalů, které pomohou v zasakování vody a navíc na jejich vrcholcích lze pěstovat stromy, které za stávající situace uhnívají. Mírným pročištěním potůčku a jeho rozvolněním navíc dojde ke svedení přebytečné vody do rybníku. Kolem pozemku je nově navržen jedlý plot v kombinaci s neopadavou zelení a to ve dvou řadách. Na zahradu se podařilo umístit i skleník, sluneční past, dětské hřiště a "babiččiny" okrasné záhony u vchodu. Po delší konzultaci bylo vypuštěno biotopické jezírko, naopak malé jezírko se skokany bylo navrženo rozšířit a hlavně prohloubit tak, aby se případně bylo možné vykoupat v tomto drobném jezírku (rybník ve spodní části pozemku není možné využívat - dle paní Hany je to "samá ryba a není jejich"...). Na pozemek byly doporučeny druhy, které jsou jedlé, ale zároveň odolné vyšší nadmořské výšce a zamokření  pozemku.