Kyblík plný květin MALÝ

5l kyblík plný květin dle aktuálních možností našeho pole. Přibližně jednu čtvrtinu kyblíku tvoří dominantní květiny (typu slunečnice, pivoně, pryskyřníky, jiřny, mečíky aj.), polovina kyblíku je pak plná doplňkových květin. Poměr typů květin se ale může měnit. Zeleň netvoří více jak pětinu stonků v kyblíku. 

Čerstvé květiny u nás na poli rostou od konce dubna do prvního mrazu. Květiny jsou pěstovány čistě přírodně v co největší různorodosti tak, abychom podpořili biodiverzitu naší krajiny.

Připravíme Vám kyblík plný květin dle aktuální nabídky, který můžete využít pro vlastní tvoření. Kyblík sbíráme v pondělí, středu či pátek a jsou přichystané k 10:00 hodině. (po domluvě i jiné dny) Objednávku je nutné učinit alespoň 24 hodin v předstihu. Na kyblík se vztahuje vratná záloha ve výši 25Kč, která není součástí výše zmiňované ceny.

590,00 Kč